Post thumbnail

Organizacja Proskilled została założona w 2014 roku. Od początku działalności aktywnie uczestniczy w życiu sceny CS:GO w Polsce i Europie. Skupiamy się na najpopularniejszej grze eSportowej FPS – Counter Strike: Global Offensive. Zarząd i gracze ciężko pracują, aby sprostać wciąż rosnącemu trendowi i zainteresowaniu rozgrywkami drużynowymi na polskim rynku. Z każdym dniem realizujemy podstawowe założenia, nie tracąc z oczu długoterminowego celu jakim jest prężny rozwój organizacji. Nasze dotychczasowe działania zaowocowały do tej pory rozpoznawalnością na terenie Polski. Posiadamy jedną dywizje CS:GO: – Proskilled.Red Nasza drużyna posiada dobre zaplecze treningowe: – Serwer komunikacji głosowej Team Speak – Serwer treningowy gry – CKRAS – Wsparcie trenerów – Wsparcie logistyczne/organizacyjne Organizacja Proskilled skupia się na wykreowaniu gwiazd polskiej sceny CS’a; umożliwiając graczom amatorskim przeobrażenie się w profesjonalistów, którzy będą mogli konkurować z najlepszymi światowymi drużynami eSportowymi w ligach o randze Major. Dzięki zakładkom naszej strony, każdy może przeczytać o sukcesach i historii poszczególnych drużyn i graczy. Śledzić ich rozwój i kolejne kroki w drodze do sławy. Przejrzystość naszych działań i celów zapewnia, iż o działalności organizacji myślimy długofalowo. Projekt organizacji eSportowej Proskilled skierowany jest do młodych osób, które ukończyły 18 rok życia. Nie zamykamy jednak drzwi przed młodymi talentami, aspirującymi do panteonu gwiazd. Główne kroki milowe projektu to: – rozbudowa serwisu www – promocja młodych drużyn e-sportowych – wzmocnienie pozycji organizacji – pozyskanie długofalowych, pozytywnych relacji z firmami i innymi organizacjami – nawiązanie współpracy z kluczowymi partnerami.

 

Honor to stroma wyspa bez brzegów, nie można na nią wrócić, gdy już raz się ją opuściło

Nicolas Boileau-Despreaux

Proskilled organization was founded in 2014. From the beginning, actively participates in the life scene CS: GO in Poland and Europe. We focus on the most popular eSport FPS game – Counter-Strike: Global Offensive. The Management Board and the players work hard to meet the ever growing trend and interest in team competitions on the Polish area. Every day we realize the basic assumptions, without losing sight of the long-term goal of dynamic development of the organization. Our past actions have resulted so far recognizability in Polish. We have one CS:GO division: – Proskilled.Red. Our team have good practice facilities: – Voice communications server Team Speak – Training server – CKRAS – Support for trainers – Logistical support / organizational The Proskilled organization focuses on creating Polish CS stars; allowing amateur players transform into proffesionals able to compete with the best international eSport teams at leagues in the rank of Major. With tabs on our part, everyone can read about the success and history of individual teams and players. Track their development and next steps on the road to fame. Transparency of our actions and objectives ensures that the activities of the organization we think long-term. The project Proskilled eSports organization is open to young people who are 18 years of age. But we do not close the door to young talent, aspiring to the pantheon of stars. The main milestones of the project are: – expansion of the website – promotion of young e-sport teams – strengthening the position of the organization – the acquisition of long-term, positive relationships with companies and other organizations – cooperation with key partners