wlewon@proskilled.pl
517869325

Portfolio

Zapoznaj się z zrealizowanymi projektami Proskilled
Telekomunikacja Polska - Grupa TP NeXt
Telekomunikacja Polska (Orange)
PL: Świeżo po studiach inżynierskich rozpocząłem pracę w departamencie TP NEXT przy zbieraniu KPI z całej ówczesnej TP.
Podczas wielu warsztatów tematycznych udało się zidentyfikować około 120 wskaźników firmy w oparciu o wiedzę specjalistów z ponad 20 departamentów Telekomunikacji Polskiej.
Po uzgodnieniu każdego z nich oraz okresu raportowania prowadziłem statystykę i raportowanie wskaźników w arkuszach XLSX / CSV.
Główne zadania:

- Utworzenie i zebranie informacji na temat KPI,
- Raportowanie dla wybranych departamentów,
- Raportowanie zarządcze i utrzymanie regularności w kolejnych miesiącach raportowania.

ENG: Fresh after graduating from engineering studies, I started working in the TP NEXT department collecting KPIs from all of the TP departments.
During many thematic workshops, I managed to identify about 120 company indicators based on the knowledge of specialists from over 20 departments of Telekomunikacja Polska.
After agreeing each of them and the reporting period, I ran statistics and reporting indicators in XLSX / CSV sheets. Main tasks:

- Create and collect information about KPI's,
- Reporting for selected departments,
- Management reporting and ensuring regularity in the following reporting months.

business concepts,Business people listen to employee analysis,Office worker  using a tablet to present data analysis,Secretary notes the meeting on the side.
Data:
Luty 2007
Categories:
TELCO
Strona internetowa: