wlewon@proskilled.pl
517869325

Portfolio

Zapoznaj się z zrealizowanymi projektami Proskilled
PKO BP, Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Procter & Gamble DS Polska.
Britenet Sp.z.o.o
PL: W ramach wymienionych projektów prowadziłem warsztaty projektowe w celu pozyskania wymagań biznesowych zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych. W każdym z wymienionych projektów tworzyłem dokumentację projektową w postaci HLD, FS, RS i innych. Uczestniczyłem w testach wdrażanych aplikacji od momentu utworzenia business casów po samo testowanie funkcjonalności w systemie. Prowadziłem szkolenia z użytkowania aplikacji dla grup nawet 30-sto. osobowych.

Praca w projektach dla: PKO BP, Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Procter & Gamble DS Polska.
- Wdrożenie usługi Western Union w PKO BP,
- Wdrożenie SAP R/3 w Wella Polska przy przejęciu przez P&G,
- Wdrożenie bramki SMS w SI Polkomtel,
- Wdrożenie usługi DVB-T telewizji cyfrowej w CP,
- Analiza programu oceny 360 stopni dla CP

ENG: As part of the below-mentioned projects, I conducted design workshops in order to obtain both functional and non-functional business requirements. In each of these projects, I created project documentation in the form of HLD, FS, RS and others. I participated in the tests of implemented applications from the creation of business cases to the testing of functionality in the system. I have conducted training in the use of the application for groups of up to 30 people.

Working in projects for: PKO BP, Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Procter & Gamble DS Polska.
- Western Union service implementation at PKO BP,
- Implementation of SAP R / 3 at Wella Polska at the acquisition by P&G,
- Implementation of the SMS gateway in SI Polkomtel,
- Implementation of the DVB-T digital television service in CP,
- 360 degree evaluation program analysis for CP

Collaboration and analysis by business people working in business office
Data:
10.2007-06.2014
Categories:
FINANSE, PUBLIC, TELCO
Strona internetowa: