wlewon@proskilled.pl
517869325

Portfolio

Zapoznaj się z zrealizowanymi projektami Proskilled
Projekt strony internetowej i intranetu dla PSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
PL: Projekt strony internetowej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Wdrożenie portalu internetowego i intranetowego dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych było sporym wyzwaniem. Na stronie http://pse.pl do dnia dzisiejszego widnieje efekt naszej wytężonej pracy. W ramach zadań projektowych realizowałem następujące czynności:

- Tworzenie dokumentacji biznesowej i technicznej,
- Szkolenia użytkowników końcowych,
- Koordynacja działań zespołu analityków,
- Warsztaty z klientem w celu pozyskania wymagań,
- Tworzenie makiet i UX.

ENG: Website design for Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). The implementation of the internet and intranet portal for Polskie Sieci Elektroenergetyczne was quite a challenge. The result of our hard work can be seen on the http://pse.pl website to this day. As part of the project tasks, I carried out the following activities:

- Creating business and technical documentation,
- End-user training,
- Coordination of the activities of the analyst team,
- Workshops with the client to acquire requirements,
- Creating mockups and UX.

Marketing Overview Research Analysis Concept
Data:
10.2016 - 06.2017
Kategoria:
ENERGY
Strona internetowa: