wlewon@proskilled.pl
517869325

Portfolio

Zapoznaj się z zrealizowanymi projektami Proskilled
Projekt migracji serwerów i aplikacji.
Pramerica/Unum TUiR Sp.z.o.o
PL: Migracja serwerów i aplikacji pomiędzy firmami. Ekscytujący od samego początku projekt dla jednego z wiodących ubezpieczycieli w Polsce.
Do moich zadań należało:

- Przygotowanie planu migracji serwerów i aplikacji przy współpracy zespołów dziedzinowych (~100 serwerów i 80 powiązanych wzajemnie aplikacji),
- Koordynacja zadań w zespołach IT,
- Analizy Ad-hoc,
- Tworzenie i przydzielanie zadań w Jirze,
- Tworzenie dokumentacji technicznej,
- Raportowanie progresu migracji do zarządu.

ENG: Migration of servers and applications between companies. An exciting project from the very beginning for one of the leading insurers in Poland.
My tasks included:

- Preparation of a server and application migration plan in cooperation with domain teams (~ 100 servers and 80 interconnected applications),
- Coordination of tasks in IT teams,
- Ad-hoc analyzes,
- Create and assign tasks in Jira,
- Creating technical documentation,
- Reporting migration progress to the management board.

investment stockbroker profit analysis. Stock trading graph price prediction and profit gain. Manager using multiple devices, laptop, phone. Trade graph chart.
Data:
02.2018 - 08.2019
Kategorie:
FINANSE, UBEZPIECZENIA
Strona internetowa: