wlewon@proskilled.pl
517869325

Portfolio

Zapoznaj się z zrealizowanymi projektami Proskilled
Kilka projektów
Global Pharma Company
PL: W ramach współpracy realizowałem kilka projektów o różnej skali i zasięgu rozwiązania. Do tych projektów zaliczyć można:

1. SARA IRP - celem projektu jest informowanie podmiotów stowarzyszonych i GPL o zmianach cen leków w ponad 50 krajach.
2. KiaKia - projekt uczenia maszynowego wykorzystujący NLP (Neural Processing Language) do uzyskiwania odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące pytań odnośnie dokumentacji medycznej w zasobach bibliotek literatury naukowej i opracowań naukowych.
3. QST - Quality Scheduling Tool, celem projektu jest zebranie najlepszego rozwiązania do planowania krótkoterminowych działań w laboratoriach Roche na całym świecie.


Główne zadania:

- Tworzenie dokumentacji projektowej w j.angielskim,
- Udział w warsztatach z klientami biznesowymi,
- Modelowanie procesów biznesowych oraz przypadków użycia i historyjek użytkownika,
- Tworzenie makiet i zestawień na potrzeby raportów,
- Product Owner w środowisku zwinnym SCRUM.

ENG: As part of the cooperation, I have implemented several projects of various scale and scope of the solution. These projects include:

1. SARA IRP - the aim of the project is to inform affiliates and the GPL about changes in drug prices in over 50 countries.
2. KiaKia - a machine learning project using NLP (Neural Processing Language) to get answers to user questions about medical documentation questions in the resources of scientific literature and research libraries.
3. QST - Quality Scheduling Tool, the aim of the project is to collect the best solution for planning short-term activities in Roche laboratories around the world.


Main tasks:

- Creating project documentation in English,
- Participation in workshops with business clients,
- Modeling of business processes, use cases and user stories,
- Creating mockups and lists for the needs of reports,
- Product Owner in the SCRUM agile environment.

Business Analysis Strategy Planning Success Concept
Data:
07.2017 - 12.2020
Kategorie:
PHARMA