wlewon@proskilled.pl
517869325

Portfolio

Zapoznaj się z zrealizowanymi projektami Proskilled
Trwały nośnik w technologii DLT - Blockchain
Biuro Informacji Kredytowej
PL: Do moich zadań należała analiza i wdrożenie zmian i wytycznych na potrzeby RODO w krótkim czasie od maja do września 2018 roku. Ponadto realizowałem analizę na potrzeby stworzenia Trwałego Nośnika danych na potrzeby NBP w technologii blockchain (rozwiązanie DLT).
Do zadań projektowych należało:

- Tworzenie dokumentacji projektowej,
- Udział w testach UAT i BAT,
- Zadania ad-hoc,
- Negocjacje z wykonawcą,
- Udział w wycenie i planowaniu prac.

ENG: My tasks included the analysis and implementation of changes and guidelines for the needs of the GDPR in a short time from May to September 2018. In addition, I carried out an analysis for the needs of creating a Durable Data Medium for the needs of NBP in blockchain technology (DLT solution). The design tasks included:

- Creating project documentation,
- Participation in UAT and BAT tests,
- Ad-hoc tasks,
- Negotiations with the contractor,
- Participation in the valuation and planning of works.

Data analysis
Data:
02.2018 - 02.2019
Kategorie:
FINANSE
Strona Interentowa: