wlewon@proskilled.pl
517869325

PHARMA

Business Analysis Strategy Planning Success Concept
30
czerwiec
Global Pharma Company
PHARMA
PL: W ramach współpracy realizowałem kilka projektów o różnej skali i zasięgu rozwiązania. Do tych projektów zaliczyć można:

1. SARA IRP [...]