wlewon@proskilled.pl
517869325
24
październik
bullet
Planowanie strategii rozwoju | ekspansji

5.000,00  + 23% VAT

Na stanie

Opis

To bardzo złożony rodzaj analizy, dotykający wielu aspektów działalności klienta, jego filozofii i subiektywnego podejścia do realizacji działań, mających wpływ na stabilność i ekspansję (rozwój). Podczas pracy identyfikowane są potencjalne kierunki rozwoju, możliwości, potrzebne nakłady pracy/środków aby uzyskać wymierny efekt. Im więcej w tym aspekcie klient da od siebie informacji – tym lepiej można dany temat opracować. Wymagane jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności.

Wynik / Korzyść:

  • Dokument opisujący uzgodniony zakres analizy
  • Komentarz analityczny
  • Estymacje, orientacyjne koszty i plan działań
  • Zagrożenia i ich skutki
  • Materiały z warsztatów