wlewon@proskilled.pl
517869325

Proskilled

Modelowanie procesów biznesowych

Business Process Model and NotationBPMN (Notacja i Model Procesu biznesowego) – to graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Dużą zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność, przydatność zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, jak i Workflow oraz to, że wspiera ją ponad 70 narzędzi.

Proces biznesowy  – to seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.

W Firmie Proskilled modelujemy procesy biznesowe AS IS oraz TO BE. Po zdefiniowaniu i zaakceptowaniu procesów przystępujemy do ich optymalizacji. Zachęcamy do kontaktu w razie pytań bądź potrzeby biznesowej