wlewon@proskilled.pl
517869325

#zatrzymajsienachwile

men-laptop
18
Listopad
Innowacja
Słowo na dziś:Innowacja (z łaciny: innovatio – odnowienie) Jak rozumiecie to pojęcie? Ale tak w przełożeniu na perspektywę waszych [...]